Veleúspěšný mezigenerační projekt v Řepích

Veleúspěšný mezigenerační projekt v Řepích

Bylo by politováníhodným pochybením, kdyby se v historii jen tak rozplynul projekt zrealizovaný našimi přáteli z KSŘ (SENSEN Řepy), a na kterém jsme měli prostřednictvím Petra Fuksy tu čest spolupracovat.  V úterý 17.10., kdy se právě ozvalo babí léto, se našim řepským přátelům podařilo dostat k pétanque přes 40 dětí ze ZŠ Werichova. Díky paní ředitelce Mgr. Zuzaně Martinovské se úterní odpolední družina proměnila ve festival pétanque a soužtí generací. Více detailů, včetně poděkování všem konkrétním lidem, kteřáí se na akci podíleli naleznete na další straně v reportáži. Nechybí ani fotografie. Jen tak dál!

 

Klub seniorů Řepy a SKP Španielka začaly mezigenerační spolupráci se školami za účelem zlepšení zdravého životního stylu děti, mládeže a seniorů. Už v červnu 2017, když jsme byli v sestavě Szitányiová, Řezník, Gruber poprosit pani ředitelku o nominaci do soutěže SENSEN o nejlepší seniorský kolektiv, jsme ji informovali o našem plánu využití mezigeneračního charakteru hry pétanque pro zapojení děti a mládeže. Náš plán měl kladnou odezvu ze strany vedení školy a pani ředitelka Mgr. Zuzana Martinovská nám přislíbila pomoc. Po prázdninách jsme začali usilovně pracovat na realizací projektu „Pétanquová hřiště v Řepích plné hravých dětí“. Naším cílem je dostat děti na hřiště, odpoutat je od případné závislosti na PC a zábavnou formou jim ukázat, že když sportují babičky a dědové, že to zvládnu i oni.

Ptáte se proč právě pétanque? Protože my dříve narození už neumíme hrát fotbal, lámat rekordy na atletických dráhách, ale umíme hrát pétanque a chceme děti naučit základní pravidla této, dnes již velmi oblíbené hry. Hry, která se nehraje jen ve Francii, ale i v Praze - Řepích. Je to hra pro děti, jejich rodiče, jejich babičky, dědy, no zkrátka pro celou, obrazně řečeno, řepskou rodinu.

Alois Řezník a Mária Szitányiová brzy navštívili  pani ředitelku Mgr. Zuzanu Martinovskou, aby předběžně dojednali termín a další náležitosti pro úspěšný průběh akce. Dohodli se, že se akce bude konat 17.10.2017 ve 14.00 hod., pro děti navštěvující školní družinu, t.j. žáky prvních až čtvrtých tříd, a že ateliéry, koule a kruhy zabezpečí organizátoři ve spolupráci s propagátorem pétanque, Petrem Fuksou. Že informační leták vypracuji senioři a dodají škole, aby byl vylepený v prostorách školní družiny pro informací rodičů dětí. Pěkný propagační leták vypracoval Vladimír Hejnic, člen Klubu seniorů Řepy a po jeho vytištění se už posílal do školy.

Akci jsme zařadili do plánu SENSEN Klubu seniorů Řepy na měsíc říjen 2017 a na zasedání klubu pozvali všechny členy k pomoci k přípravě atelierů, k vysvětlování pravidel hry pétanque a i k fandění.

V úterý 17.10.2017, v nádherný den babího léta se již ve 13,30 hod. scházeli hlavní organizátoři akce. Pomáhali jsme sestavovat Petrovi Fuksovi ateliery pod dozorem našeho Lojzíka, na hlavě kterého spočívala celá akce. Podívejte se na fotografii, jak si ji držel v debatě s Petrem. Mne, Riu, vyslal Lojzík pro děti do družiny, samozřejmě až již bylo všechno na hřišti připraveno. Před každým atelierem byl přichystaný asistent z řad našich členů, aby pomáhal dětičkám v dovednosti s pétanquovými koulemi. Předpokládali jsme účast asi 30 žáků vč. pani učitelek z družiny. Ale zájem byl větší a přišlo asi 40 rozdováděných dětí.

Postavili se kolem Lojzíka jako by věděli, že je to velitel. Lojzík přivítal žáky a pani učitelky, Petr děti také přivítal a vysvětlil jim co se od nich očekává a co to vlastně ten pétanque je. Ria přivítala mezi námi I bývalou starostku Prahy 6, Ing. Marii Kousalíkovou s manželem a odstartovala heslem „Pétanque Zdar!“ celou akci. Děti se vzorně rozdělily do skupin před jednotlivými ateliery a házely koulemi do pneumatiky, na očíslovaný terč, přes hrazdu, do vyznačeného kruhu a vyzkoušeli si i střelbu; radost nebrala konce. Dětské švitoření, rozjasněná očka, radostné výkřiky po úspěšném hodu nebraly konce. A někteří borci přišli, že chtějí hrát pétanque zápas. To se jich ujal člen SKP Španielka Christo Christov a na boulodromu už s kovovými koulemi jim vysvětloval základy hry. Největší radost kromě Lojzíka měl prezident SKP Španielka, Josef Procházka, který rozdával vizitky a též jim skoro rozdával přihlášky do SKP Španielka. Jistě je to super, ale my víme, že bez rodičů děti to nepůjde, ale i tak nás potěšil zájem děti o hru pétanque.

Bylo 15.30 hod. když pravidla školní družiny vyžadovala ukončení akce. Děti měly radost a již se shromáždily kolem stolu, kde jsme pro ně připravili malé dárečky, kačenky, propisky, pravítka, nafukovací míče a neodmyslitelné čokoládky. Rozloučili jsme se s žáky a jejich učitelkami, pomohli poskládat ateliery Petrovi Fuksovi a s pocitem spokojenosti nad úspěchem akce se rozešli.

V závěru chci poděkovat členům našeho klubu a SKP Španielka, kteří přišli a pomohli: Daně Benešové, Janě Tesařové, Irence Christovové, Majce Řezníkové, Aničce Prohaskové, Milanu Prajerovi, Jarmile Forstové, Miroslavu Ptáčekovi i s vnukem, Marii Tupé, Jaroslavu Hladíkovi, Jaroslavu Pastorkovi, Evě Pastorkové a Christu Christovovi. Poděkování patří ředitelce ZŠ Werichova, Mgr. Zuzaně Martinovské, panim učitelkám z družiny, zaměstnanci školy, panu Hronovi, který přišel mezi nás, otevřel toalety, donesl lavičky k sezení, uklidil hřiště před začátkem akce. Bez spolupráce s Petrem Fuksou by to nešlo a proto mu hlavní organizátoři akce, Alois Řezník, Mária Szitányiová a Josef Procházka, moc děkují a těší se na další spolupráci.

Za Klub seniorů Řepy si s Vámi povídala a vše nafotila Mária Szitányiová

Stránky SENSEN Řepy: http://kss-repy.sensen.cz/uvodni-stranka/