Historie Croquet - Kroket

Historie KROKETU (CROQUET)

Kroket je stará hra především anglických džentlmenů, určená k prožití radostných chvil na zahradě.

Zemí, kde vše začalo však byla Francie. Kroket na přelomu 18. a 19. století vyvinul z původní francouzské paille maille (lingvistickou zajímavostí je, že komplikovanost pravidel této hry byla delší dobu pro drtivou většinu osob daleko za hranicí chápání a její název se coby pel-mel stal synonymem chaosu).

Spolehlivě doložitelná historie kroketu začíná v polovině devatenáctého století v Anglii. Hra během necelých deseti let dosáhla značné popularity a v průběhu 60. a 70. let dokonce patřilo v lepší společnosti k dobrému tónu se ji alespoň částečně věnovat. V roce 1867 se poprvé konalo British Open, byla kodifikována pravidla a zdálo se, že kroket čeká zářná budoucnost.

Na scéně se však objevil takzvaný tenis. Jako mor začal pronikat do kroketových klubů a mnohde se opakovala zkušenost z Wimbledonu: blahosklonně vyčleněné jedno hřiště, pak změna názvu na All England Croquet and Lawn Tennis Club a nakonec přebudování původních kroketových kurtů na změť čar podél kterých běhají zpocení "sportovci" nezřízeně se oddávající módním výstřelkům a korunující svoji nesnášenlivost degradací původního předmětu aktivit na trpěný přívěšek klubu tenisového.

Jak šel čas:

Staří Římané hrají hru Paganica při které chodí po poli a cílenými údery zahnutou tyčkou do malého koženého míčku se snaží zasáhnout mladé stromky. Vítězem byl ten, kdo trefil všechny stromky nejmenším možným počtem úderů. Tento sport se rozvíjel dvěma směry. Na volném prostranství, kde byl adekvátní prostor, vznikala hřiště a cílem se stala jamka. Tak se vyvíjel golf. Ve městech, kde byl prostor omezený, se stala populární hra Paille – Maille (míček – palička). V této hře, byly dřevěné zimostrázové koule o obvodu jedné stopy, hrány dolů po pěšince v parku skrze několik branek v cestě. Vítězem je ten, kdo dokáže projet branky na nejmenší počet úderů.

1300  - Rolníci v Languedoc (jižní Francie) hrají Paille – Maille (míček – palička) tak, že údery pastýřskou holí prohánějí míček brankami z ohnutých vrbových větviček.

1600  - Ludvík XIV. hraje Jeu de Mail ve Versaille ve Francii. Karel II. Anglický se svými dvořany hraje Pall Mall v St. James parku v Londýně. 

1604 - Jindřich VI. Skotský se stává Jindřichem I. Anglickým a stěhuje Paille – Maille vybavení a vše ostatní z golfového klubu na svůj nový kurt.

1717 -  Lauthier tiskne pravidla Pall Mall.

1830 - Francouzský lékař vyvinul novou verzi venkovní sportovní aktivity pro své pacienty. Pojmenovává ji Croquet, z francouzského slova označujícího zahnutou tyč. Hodně se hraje v jižní Francii. (Toto je pravděpodobně mýtus, protože léčebné metody nebyly v první polovině 19.- tého století v Evropě módní záležitostí.)

1840 - Paille – Maille se dostal do Irska z jižní Francie a zpočátku se hrál dle pravidel Lorda Lonsdale

1859  - První záznam o kroketovém kurtu v USA v Nahantu, MA. Park Place Croquet Club of Brooklyn vzniká s 25-ti členy. „Kroket je nepochybně první hrou v Americe hranou mezi muži i ženami."

1867 -  Grand National Croquet Club pořádá první open croquet championship v Eveshamu na kurtu o rozměrech 45 x 60 stop s 8-mi palcovými brankami. Turnaj vyhrál zakladatel klubu Walter James Whitmore (1831-1872)

1868  - All England Croquet Club (AECC) vzniká sloučením klubu Grand National Croquet Club a druhého klubu, který byl jeho rivalem. Později se přejmenovává na All England Lawn Tennis and Croquet Club

1870 - Wimbledon hostí kroketový šampionát, sedm let před tím, než se zde uskutečnil turnaj v tenise. All England Croquet Club stanovuje pro používání deset branek a dva kolíky.

1900  - UAECC mění jméno na Croquet Association> (CA) Olympijské hry v Paříži, Francie, konané jako součást Světové výstavy (Exposition Universelle Internationale), zahrnovaly i hru kroket, hranou na Cercle Do Bois de Boulogne; všichni zúčastnění hráči byli Francouzi. Vítězem v singlové hře s jednou koulí se stal Aumoitte, v singlové hře s dvěma koulemi Waydellich a v deblové hře pánové Johin a Aumoitte

1967 - Anglická Královna Alžběta slaví sté výročí kroketu.

 
A jestli si třeba myslíte, že to může být nuda, tak se šeredně mýlíte!

 Více obrázků z našich akcí ve fotogalerii.

Historie Croquet - Kroket